Zajęcia indywidalne

Cała uwaga prowadzącego skupiona jest na jednej osobie. Wszystkie ćwiczenia są zindywidualizowane i dopasowane do pływającego.