CENNIK

Zajęcia Grupowe - Basen UEK, Basen Osiedle Handlowe
55 zł/zajęcia
Przy zakupie pakietu semestralnego (pakiet zajęć)
Rabat: rodzeństwo/rodzic: druga osoba -5%, trzecia osoba -10%
Cena biletu wliczona w kurs
Zajęcia indywidualne
120 zł/Zajęcia
Wejścia nie wliczone
(trzeba zakupić dla siebie we własnym zakresie)
Basen UEK, Basn Osiedle Handlowe, Basen Fabryczna 13
Zajęcia indywidualne dla dwóch osób
160 zł/Zajęcia
Wejścia nie wliczone
(trzeba zakupić dla siebie we własnym zakresie)
Basen UEK, Basn Osiedle Handlowe, Basen Fabryczna 13
Zajęcia Indywidualne - Basen UEK
140 zł/zajęcia
Trening z Trenerem Głównym
Basen UEK, Basen
Wejścia nie wliczone
(trzeba zakupić dla siebie we własnym zakresie)
Karnet dla Jednej Osoby
1100 zł/10 Zajęć
Wejścia nie wliczone
(trzeba zakupić dla siebie we własnym zakresie)
Basen UEK, Basn Osiedle Handlowe, Basen Fabryczna 13
Karnet dla Dwóch Osób
1400 zł/10 zajęć
Wejścia nie wliczone
(trzeba zakupić dla siebie we własnym zakresie)
Basen UEK, Basn Osiedle Handlowe, Basen Fabryczna 13
Private Training in English
140 zł/Per session
Entrance payment to the pool is not included
UEK Pool, Osiedle Handlowe Pool, Fabryczna 13 Pool
Private Training in English for Two
170 zł/Per session
Entrance payment to the pool is not included
UEK Pool, Osiedle Handlowe Pool, Fabryczna 13 Pool
Swimming Membership in English - UEK Pool, Osiedle Handlowe Pool
1300 zł/
10 sessions
Entrance payment to the pool is not included
Subscription for two in English - UEK Pool, Osiedle Handlowe Pool
1600 zł/
10 sessions
Entrance payment is not included
Iндивiдуальне заняття українською
140 zł/Заняття
Iндивiдуальне заняття українською для двох
170 zł/Заняття
Абонемент для одного українською
1300 zł/
10 тренувань
Абонемент для двох українською
1600 zł/
10 тренувань